”Lusten till färg är min drivkraft.

Jag utgår från en kompositionsidé

och låter intuitionen leda mig vidare.”