Witnessing SAAB art gallery

Witnessing SAAB art gallery 9/9-24/9 2023

Camilla Lothigius är född 1957 i Medellin, Colombia, uppvuxen i Stockholm och bor numera i Linköping. Camilla är utbildad på Hovedskous målarskola och Högskolan för konst och design i Göteborg 1982-1988. Hon har utfört ett antal offentliga gestaltningsuppdrag och haft ett flertal utställningar i Sverige. Camilla har sin ateljé på Alka i Linköping där hon arbetar med måleri och skulptur. Hon står den konkreta konsten nära men låter också innehållets betydelse ta plats. Intresset är att kombinera geometriska former och att vidareutveckla “narrativet” som smyger sig in, även om det viktigaste är det visuella uttrycket så blir berättelsen allt viktigare. Klimatfrågor och aktuella samhällsfrågor går inte längre att bortse ifrån och den aktualiteten får gärna gestaltas i hennes arbete. Camilla Lothigius innehar en tjänst som projektsamordnare för offentlig konst inom Linköpings kommun.

Camilla Lothigius Witnessing: Geometrins och den klara färgens motstånd

I kulturkvarteret Hallarna i Norrköping står sedan 2014 Camilla Lothigius skulptur Bollop som ett upprätt pärlband av jättekulor i många klara färger. Det är en uppiggande skulptur – en sträng vertikal form som samtidigt är rund och lekfull, en hyllning till skaparkraften och ett samtida gensvar på äldre tiders triumfatoriska kolonner och obelisker. De staplade kloten är något av en självmotsägelse som tycks strida mot naturens lagar. Jag tänker på Bollop – så skenbart enkel men ändå så finurlig och glädjerik – när jag besöker Camilla Lothigius i hennes ateljé i Linköping den 1 juni 2023.  

Camilla Lothigius förbereder sin kommande utställning och på väggar och golv i det trivsamma rummet finns målningar och skulpturer som drar till sig mina blickar. Ännu är det inte klart vilka verk som ska med på utställningen, men en titel finns redan: Witnessing. Med denna utställningstitel ges en förankring som sätter tankarna i rörelse.

Witnessing är även namnet på en serie cirkulära målningar. I dessa formar sig ringar i olika färger och grader av skärpa kring ett epicentrum – ett svart hål eller en pupill. Öga mot öga med en av dessa målningar befinner sig betraktaren i ett kraftfält med fäste i blicken, ja, i hela kroppen. De runda målningarna är framställda med akryl och sprayfärg på ett roterande underlag, berättar Camilla. Färgen har fångats i rotation som vittnar om den skapande akten. Tellus heter en annan serie som skapats på samma sätt. Med denna titel tillförs ljusår av distans och vi slungas ut i makrokosmos. Tellus, vårt kära hem.  

I ateljén finns andra, rektangulära, målningar med fält i olika färger. Flikar ser ut att vika sig över varandra i en växelverkan som för ett ögonblick skapar illusioner av rum och rörelse, tills det ytmässiga i nästa stund tar överhanden på nytt. Camilla visar mig en förlaga i photoshop till en av dessa målningar. Nyanserna överensstämmer häpnadsväckande exakt. Datorn är ett hjälpmedel. En yta kan delas upp i fyra eller fem lodräta linjer som blir en utgångspunkt för en målning. 

Bland målningarna finns även skulpturer som påtagliga kroppar i rummet. De är skapade i vit gips runt en kärna av cellplast, en metod som är lätthanterlig för en konstnär som arbetar ensam i ateljén. Till utställningen Witnessing har den vita ytan fått en ljusblå färg som leder tankarna till smältvatten, till de glaciärer som hastigt försvinner från vår jord. Andra skulpturer är bemålade grenar som konstnären funnit, naturens egna former som transformeras med färgen och får ett nytt uttryck. 

Camilla Lothigius arbetar i en konkret tradition där geometriska former och klara färger är byggstenar. Abstraktion och konkretion har en lång historia i konsten. Naturen kan betraktas och återges genom cylindern, sfären, konen, lärde oss till exempel Cézanne. Inget är mer verkligt än en linje, en färg, en yta, formulerade Otto G Carlsund, Olle Bonniér, Olle Baertling och andra konstnärer sig kring konkretismens grundcredo, med växlande uttryck och utfall. Senare generationer fortsätter att variera grundelementen utifrån olika principer, talförhållanden är ett exempel, men detta är inget förhållningssätt som Camilla arbetar efter. Däremot är musiken är en viktig del av skapandet. Camilla lyssnar på musik när hon arbetar, en blandad repertoar av klassiskt, pop, rock, jazz.

Den skapande akten är ett tillstånd, säger Camilla Lothigius. För henne tycks färgen bli en frigörelseprocess, något som är lustfyllt men samtidigt vågat. När Camilla utbildade sig på 1980-talet, vid HDK – Högskolan för design och konsthantverk och Hovedskous målarskola i Göteborg, upplevde hon konstklimatet som strängt, styrt av regler. Camilla reflekterar över antikens vita skulpturer, som länge setts som ett upphöjt ideal. Numera vet vi att det inte alls stämmer – färgerna glödde även under antiken. Men ändå är det fortfarande litet tabu med klara färger. Bollop var en av första av Camilla Lothigius skulpturer där färgglädjen släpptes lös. 

Konstverken är det de är, de är sin egen verklighet. Genom att föra in spänningsförhållanden och motsägelser i kombination med det lek- och lustfyllda bidrar Camilla Lothigius till förskjutningar av det konkreta. Samtidigt finns allvaret närvarande. Det icke-föreställande ges betydelser när frågor om vår existens och framtid kopplas till verken genom titlar och handlingar. Tankarna färgar in verken. Vi är alla vittnen i en tid som skakar om oss. 

Kristina Arnerud Mejhammar, intendent Norrköpings Konstmuseum